Nóng: Người đầu tiên bị công an mời lên làm việc theo đơn tố giác của bà Hằng sau khi bà Hằng bị bắt?

Kʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢʜệ sĩ, ɴʜâɴ ᴠậᴛ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴍờɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠề đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɢâʏ ʙấᴛ ɴɢờ

Tʜᴇᴏ Tɪềɴ Pʜᴏɴɢ, ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴍờɪ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠề ᴠấɴ đề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ᴛɪếɴ ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠẫɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đôɴɢ đảᴏ ᴅư ʟᴜậɴ. Tʀướᴄ đó ᴠàᴏ ɴɢàʏ 7/4, Tʜượɴɢ ᴛá Lê Mạɴʜ Hà – Pʜó ᴘʜòɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT đᴀɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ để ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ɢɪúᴘ sứᴄ ᴄʜᴏ ɴữ CEO ɴàʏ.

Mớɪ đâʏ ᴛʜᴇᴏ Tɪềɴ Pʜᴏɴɢ, ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 18/4, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴛʜᴜộᴄ Côɴɢ ᴀɴ TPHCM đã ᴄó ɢɪấʏ ᴍờɪ Lᴜậᴛ sư – Nʜà ʙáᴏ Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ ᴛớɪ ᴛʀụ sở Côɴɢ ᴀɴ TPHCM để ʟàᴍ ʀõ ᴠề đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ – Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ (Bìɴʜ Dươɴɢ).

Tʜᴇᴏ ʙà Hàɴ Nɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴọɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đượᴄ ɢửɪ ᴛừ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ᴛố ɢɪáᴄ Hàɴ Nɪ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴữ CEO. Tʀướᴄ đâʏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴛừɴɢ ʟàᴍ đơɴ ɢửɪ ɴʜɪềᴜ ɴơɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ xᴇᴍ xéᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʙà Hàɴ Nɪ ᴋʜɪ ɴʜâɴ ᴅᴀɴʜ ɴʜà ʙáᴏ sử ᴅụɴɢ MXH x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ʙà Hằɴɢ.

Bà Hằɴɢ ᴄũɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ xᴇᴍ xéᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ, ʟờɪ ɴóɪ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴋ.í.ᴄ.ʜ độɴɢ, ᴄổ ᴠũ ᴋʜởɪ ᴋ.ɪ.ệ.ɴ ᴛậᴘ ᴛʜể đồɴɢ ᴛʜờɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙà Nɪ ᴛʜᴜ ʜồɪ, ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴠɪệᴄ sử ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍà ᴋʜôɴɢ đượᴄ sự đồɴɢ ý ᴄủᴀ ʙà, ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʜɪệᴛ ʜ.ạ.ɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʀúᴛ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙàɪ ᴠɪếᴛ, ᴄʟɪᴘ, ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Hằɴɢ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ, Qᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ…

“Tʜờɪ đɪểᴍ đó ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ɢửɪ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴛôɪ ᴛớɪ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà đã ᴄó ᴍộᴛ số ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ. Vɪệᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴍờɪ ᴛôɪ ᴛớɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄũɴɢ ʟà ɴʜằᴍ ʟàᴍ ʀõ ᴠà ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ᴄũ. Và ᴠàɪ ɴɢàʏ ᴛớɪ ᴛôɪ sẽ ᴄùɴɢ ʟᴜậᴛ sư ʟêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ɴàʏ” – Hàɴ Nɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴍớɪ đâʏ, ᴘʜòɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ (PA05) Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴍờɪ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ɴʜư TS. Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ, Hᴏàɴɢ Nʜɪ, LS. Nɢᴜʏễɴ Đìɴʜ Kɪᴍ, Hᴀ Lᴇᴇ… ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. Mụᴄ đíᴄʜ ʟà để ʟàᴍ ʀõ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄó ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴋʜɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

Mộᴛ đɪềᴜ ᴋʜá đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠẫɴ ʀấᴛ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ʟɪêɴ ᴛụᴄ đăɴɢ ʙàɪ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ. Tʜậᴍ ᴄʜí, ᴄʜỉ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ x.ộ ᴋʜáᴍ ᴋʜôɴɢ ʟâᴜ, CEO Đạɪ Nᴀᴍ ᴄòɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ sẽ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴍộᴛ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠớɪ ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ ʟà Tɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ, Jɪᴍᴍʏ ʜᴜỳɴʜ (đượᴄ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ʟà ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴀɴʜ ᴠăɴ, đᴀɴɢ ʜọᴄ ᴛʜạᴄ sĩ ở Đạɪ ʜọᴄ Mᴏɴᴛʀᴇᴀʟ, Cᴀɴᴀᴅᴀ) ᴠà Yᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇʀ “Aɴʜ Nôɴɢ Dâɴ”.

Hɪệɴ ᴛạɪ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠẫɴ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đôɴɢ đảᴏ ᴛừ ᴅư ʟᴜậɴ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙà Hàɴ Nɪ ᴘʜảɪ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠì đơɴ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Mộᴛ số ᴄưᴜ ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴄũɴɢ đã để ʟạɪ ɴʜữɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ. Dướɪ đâʏ ʟà ᴍộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ CĐM:

Be the first to comment

Leave a Reply