Nóng: Người đầu tiên bị công an mời lên làm việc theo đơn tố giác của bà Hằng sau khi bà Hằng bị bắt?

April 20, 2022 admin09dhv3 0

Kʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢʜệ sĩ, ɴʜâɴ ᴠậᴛ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴍờɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠề đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɢâʏ ʙấᴛ ɴɢờ Tʜᴇᴏ Tɪềɴ Pʜᴏɴɢ, ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴍờɪ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠề ᴠấɴ đề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ᴛɪếɴ ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠẫɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đôɴɢ đảᴏ ᴅư ʟᴜậɴ. Tʀướᴄ đó ᴠàᴏ ɴɢàʏ 7/4, Tʜượɴɢ ᴛá Lê Mạɴʜ Hà – Pʜó ᴘʜòɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT đᴀɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ để ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ɢɪúᴘ sứᴄ ᴄʜᴏ ɴữ CEO ɴàʏ. Mớɪ đâʏ ᴛʜᴇᴏ Tɪềɴ Pʜᴏɴɢ, ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 18/4, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴛʜᴜộᴄ Côɴɢ ᴀɴ TPHCM đã ᴄó ɢɪấʏ ᴍờɪ Lᴜậᴛ sư – Nʜà ʙáᴏ Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ ᴛớɪ ᴛʀụ sở Côɴɢ ᴀɴ TPHCM để ʟàᴍ ʀõ ᴠề đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ – Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ (Bìɴʜ Dươɴɢ). Tʜᴇᴏ ʙà Hàɴ Nɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴọɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đượᴄ ɢửɪ ᴛừ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ᴛố ɢɪáᴄ Hàɴ Nɪ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴữ CEO. Tʀướᴄ đâʏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴛừɴɢ ʟàᴍ đơɴ ɢửɪ ɴʜɪềᴜ ɴơɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ xᴇᴍ xéᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʙà Hàɴ Nɪ ᴋʜɪ ɴʜâɴ ᴅᴀɴʜ ɴʜà ʙáᴏ sử ᴅụɴɢ MXH x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ʙà Hằɴɢ. […]